Orbit

研究發展處

Name  
Email chifang@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1900
Yi Syuan Wang
Name Yi Syuan Wang
Email lisa.h@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1912
Name  
Email yayamilk15@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1913

研究企劃組

Shan-Yun Hsieh
Name Shan-Yun Hsieh
Email roxy@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1930
Yi-Fang Chen
Name Yi-Fang Chen
Email funting@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1931

學術發展組

Name  
Email spw0614@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1910
Name  
Email s9450610@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1911

創新育成中心

Name  
Email chuni@ntua.edu.tw
Office Tel No. 2601
Shi-Ming Chen
Name Shi-Ming Chen
Email syuan@ntua.edu.tw
Office Tel No. 2602

臺藝智庫中心

Chun-Yu Liu
Name Chun-Yu Liu
Email wenting@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1932
Han-Yung Liang
Name Han-Yung Liang
Email hyung@ntua.edu.tw
Office Tel No. 1934